Yhteystiedot, contact information

Noraktor Oy
Kappelitie 6 A
02200 Espoo


sähköpostiosoite, email address:

noraktor.jari@gmail.com

Toiminta

Noraktor Oy on kiinnostunut hankkimaan omistukseensa yrityksiä, joilla on tarve omistuksensa uudelleenjärjestelyyn. Teollisena omistajana tarjoamme vahvan panoksen yrityksen kehittämiseen esimerkiksi: 

  • liiketoimintarakenteen uudistamisessa
  • rahoituksessa
  • kansainvälisessä toiminnassa
  • johtamisessa

Osallistumme omistamiemme yritysten kehittämiseen aktiivisen hallitustyön kautta sekä toimimalla kiinteässä yhteistyössä yritysten avainhenkilöiden kanssa. Laaja kokemustaustamme tarjoaa myös vankan käytännön taustatuen merkittävien liiketoiminnan kehitysprojektien toteuttamiselle.

Omistamamme yritykset hyötyvät myös yritysryhmämme yhteisestä osaamisesta muun muassa tuotekehityksessä, valmistuksessa ja alihankintatoiminnassa. 

Noraktor Oy toimii myös kiinteistösijoittana.

Noraktor Oy on pitkäjänteinen, liiketoiminnan kehittämiseen aidosti panostava omistajataho, joka pitää huolen yritystensä tulevaisuudesta.